Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 >>
1.  Az 1831. évi baranyai kolerahalandóság egyes demográfiai, társadalmi és földrajzi vonatkozásai
2.  60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
3.  Az abortusz megítélése az antik világban
4.  Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
5.  Adatok az orvostörténelem egyetemi oktatásához Európában és hazánkban
6.  Aki antiszeptikus módszere kidolgozásával megelőzte Listert, Enrico Bottini (1835-1903) olasz sebész
7.  Anfänge der wissenschaftlichen Indikation der Bluttransfusion und die Geburtshilfe im 19. Jahrhundert
8.  The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances
9.  A babona, mint gyulladás
10.  The beauty of the dentistry?s tools in the 19th century
11.  Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert = Szifilisz gyógymódok a 16. században
12.  Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája : készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
13.  Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
14.  Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541) : "Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és és meg bakattanak vala"
15.  A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
16.  Bibliai növények mai alkalmazása
17.  A botanika és vegyészet szerepe a túlélésben 1942-ben Leningrádban
18.  A Békés Megyei "Jóltevő Köz-Intézet" megalakulása : társadalmi kezdeményezések a közegészségügy területén
19.  A bú, a bánat hatalma és ártalmai : a betegség és hit határán
20.  The Crying Foetus: on the Theory and Methods of Omen Interpretation in the Teratological Series of ancient Mesopotamia = A síró magzat: a torzszületésekkel foglalkozó mezopotámiai ómenek értelmezés...
21.  Decsy Sámuel (1742-1816): orvos, tudós, lapszerkesztő : vázlat
22.  A "degeneratív" idegrendszeri betegségek felfogása Jendrassik Ernő írásaiban és napjainkban
23.  Demography of the Arab World: Perinatal Mortality, Birth Defects, Consanguinity and Birth Control = Perinatális mortalitás, veleszületett defektusok, vérrokonházasság, születésszabályozás az arab v...
24.  Egy csapatorvos hétköznapjai az első világháborúban Szemelvények Berde Károly hadinaplóiból
25.  Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet
26.  Egy Escherichia coli járvány és a baktérium pathoadaptációjának története
27.  Egy "nőgyógyászati" varázsgemmáról
28.  Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon : adalékok a hazai fogászat történetéhez
29.  Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről
30.  Európai orvostudomány a 17. században
31.  Fejfájás ellen : gyógyító varázslatok
32.  "Folyton hibát keresnek e számításban?" : a fővárosi halandóság számítása a városegyesítés évtizedében
33.  Gondolatok Kóczián Géza etnobotanikai munkásságáról
34.  Gyermekcséknek való orvosságok anno 1500 : Váradi Lencsés György (1530-1593), Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica rekonstrukciója nyomán
35.  A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen (1920-1944)
36.  A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig : Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről
37.  Hasznos emlékeztető a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 70. évfordulója alkalmából
38.  Hatvani István (1718-1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője
39.  Határesetek - közelítő távolodók : Ignotus, Krúdy, Füst Milán és Karinthy : kiteregetés - a magyar pszichoanalitikus centrifugából
40.  Hivatkozások nélkül : Békésy György és Halm Tibor A magyar repülő- és űrorvostan történetében
41.  A hosszú-QT-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története
42.  Ignac Semmelweis: infection control, statistical analysis and quality control = Semmelweis Igác: infekciókontroll, statisztikai analízis és minőség ellenőrzés
43.  In memoriam an Prof. Dr. med Károly Méhes (1936-2007)
44.  Initiation and Death in Becoming a Doctor = Beavatási jelenségek és a halál az orvossá válás során
45.  Az izgalom biológiája : Selye János és a stresszelmélet dimenziója
46.  Johannes Saltzmann, der Stadtarzt von Hermannstadt, ließ 1510 in Wien seine Pest-Ordnung drucken
47.  A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) Etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége
48.  Kiegészítő adatok a budapesti Semmelweis-szoborcsoport történetéhez: koszorúzás (1948) után áttelepítés
49.  A klinikai szülészet kezdetei: Göttingentől Pest-Budáig
50.  Kodolányi János: Suomi : alkotás és betegségélmény Kodolányi útirajzaiban

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 >>