Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 >>
1.  Az 1831. évi baranyai kolerahalandóság egyes demográfiai, társadalmi és földrajzi vonatkozásai
2.  60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
3.  Az abortusz megítélése az antik világban
4.  Adalékok Ferenczi Klinikai Naplója két szereplőjének beazonosításához
5.  Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
6.  Adatok az orvostörténelem egyetemi oktatásához Európában és hazánkban
7.  Aki antiszeptikus módszere kidolgozásával megelőzte Listert, Enrico Bottini (1835-1903) olasz sebész
8.  Anfänge der wissenschaftlichen Indikation der Bluttransfusion und die Geburtshilfe im 19. Jahrhundert
9.  The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances
10.  Avicenna és a modern farmakognózia
11.  A babona, mint gyulladás
12.  The beauty of the dentistry?s tools in the 19th century
13.  Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert = Szifilisz gyógymódok a 16. században
14.  Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája : készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
15.  Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
16.  Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541) : "Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és és meg bakattanak vala"
17.  A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
18.  Bibliai növények mai alkalmazása
19.  A botanika és vegyészet szerepe a túlélésben 1942-ben Leningrádban
20.  A Békés Megyei "Jóltevő Köz-Intézet" megalakulása : társadalmi kezdeményezések a közegészségügy területén
21.  A bú, a bánat hatalma és ártalmai : a betegség és hit határán
22.  The Crying Foetus: on the Theory and Methods of Omen Interpretation in the Teratological Series of ancient Mesopotamia = A síró magzat: a torzszületésekkel foglalkozó mezopotámiai ómenek értelmezés...
23.  Decsy Sámuel (1742-1816): orvos, tudós, lapszerkesztő : vázlat
24.  A "degeneratív" idegrendszeri betegségek felfogása Jendrassik Ernő írásaiban és napjainkban
25.  Demography of the Arab World: Perinatal Mortality, Birth Defects, Consanguinity and Birth Control = Perinatális mortalitás, veleszületett defektusok, vérrokonházasság, születésszabályozás az arab v...
26.  Egy csapatorvos hétköznapjai az első világháborúban Szemelvények Berde Károly hadinaplóiból
27.  Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet
28.  Egy Escherichia coli járvány és a baktérium pathoadaptációjának története
29.  Egy "nőgyógyászati" varázsgemmáról
30.  Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon : adalékok a hazai fogászat történetéhez
31.  Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről
32.  Európai orvostudomány a 17. században
33.  Fejfájás ellen : gyógyító varázslatok
34.  Fogászati amalgám - avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?
35.  "Folyton hibát keresnek e számításban?" : a fővárosi halandóság számítása a városegyesítés évtizedében
36.  Gondolatok Kóczián Géza etnobotanikai munkásságáról
37.  Gyermekcséknek való orvosságok anno 1500 : Váradi Lencsés György (1530-1593), Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica rekonstrukciója nyomán
38.  A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen (1920-1944)
39.  A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig : Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről
40.  Hasznos emlékeztető a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 70. évfordulója alkalmából
41.  Hatvani István (1718-1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője
42.  Határesetek - közelítő távolodók : Ignotus, Krúdy, Füst Milán és Karinthy : kiteregetés - a magyar pszichoanalitikus centrifugából
43.  Hivatkozások nélkül : Békésy György és Halm Tibor A magyar repülő- és űrorvostan történetében
44.  A hosszú-QT-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története
45.  Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid élettanprofesszor, modern rendszerélettani szemlélet egyik hazai úttörője
46.  Ignac Semmelweis: infection control, statistical analysis and quality control = Semmelweis Igác: infekciókontroll, statisztikai analízis és minőség ellenőrzés
47.  In memoriam an Prof. Dr. med Károly Méhes (1936-2007)
48.  Initiation and Death in Becoming a Doctor = Beavatási jelenségek és a halál az orvossá válás során
49.  Az izgalom biológiája : Selye János és a stresszelmélet dimenziója
50.  Johannes Saltzmann, der Stadtarzt von Hermannstadt, ließ 1510 in Wien seine Pest-Ordnung drucken

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 >>