Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 4 >>
1.  Az 1831. évi baranyai kolerahalandóság egyes demográfiai, társadalmi és földrajzi vonatkozásai
2.  60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
3.  Az abortusz megítélése az antik világban
4.  Adalékok Ferenczi Klinikai Naplója két szereplőjének beazonosításához
5.  Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
6.  Adatok az orvostörténelem egyetemi oktatásához Európában és hazánkban
7.  Aki antiszeptikus módszere kidolgozásával megelőzte Listert, Enrico Bottini (1835-1903) olasz sebész
8.  Anfänge der wissenschaftlichen Indikation der Bluttransfusion und die Geburtshilfe im 19. Jahrhundert
9.  The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances
10.  Avicenna és a modern farmakognózia
11.  A babona, mint gyulladás
12.  The beauty of the dentistry?s tools in the 19th century
13.  Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert = Szifilisz gyógymódok a 16. században
14.  Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája : készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
15.  Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
16.  Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541) : "Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és és meg bakattanak vala"
17.  A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
18.  Bibliai növények mai alkalmazása
19.  A botanika és vegyészet szerepe a túlélésben 1942-ben Leningrádban
20.  A Békés Megyei "Jóltevő Köz-Intézet" megalakulása : társadalmi kezdeményezések a közegészségügy területén
21.  A bú, a bánat hatalma és ártalmai : a betegség és hit határán
22.  Case of the Missing Nose = A hiányzó orr esete
23.  The Crying Foetus: on the Theory and Methods of Omen Interpretation in the Teratological Series of ancient Mesopotamia = A síró magzat: a torzszületésekkel foglalkozó mezopotámiai ómenek értelmezés...
24.  Csik Lajos (1902 - 1962) orvos-biológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia első kísérleti-örökléstani kutató tagjának életrajzi adattára és életútleírása
25.  Decsy Sámuel (1742-1816): orvos, tudós, lapszerkesztő : vázlat
26.  A "degeneratív" idegrendszeri betegségek felfogása Jendrassik Ernő írásaiban és napjainkban
27.  Demography of the Arab World: Perinatal Mortality, Birth Defects, Consanguinity and Birth Control = Perinatális mortalitás, veleszületett defektusok, vérrokonházasság, születésszabályozás az arab v...
28.  Donáth Tibor 90. születésnapja
29.  Dr. Bányai Sándor, egy kiemelkedő magyar fogorvos élete és munkássága
30.  Egy csapatorvos hétköznapjai az első világháborúban Szemelvények Berde Károly hadinaplóiból
31.  Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet
32.  Egy Escherichia coli járvány és a baktérium pathoadaptációjának története
33.  Egy "nőgyógyászati" varázsgemmáról
34.  Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon : adalékok a hazai fogászat történetéhez
35.  Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről
36.  Európai orvostudomány a 17. században
37.  Fejfájás ellen : gyógyító varázslatok
38.  Fogászati amalgám - avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?
39.  "Folyton hibát keresnek e számításban?" : a fővárosi halandóság számítása a városegyesítés évtizedében
40.  Gondolatok Kóczián Géza etnobotanikai munkásságáról
41.  Gyermekcséknek való orvosságok anno 1500 : Váradi Lencsés György (1530-1593), Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica rekonstrukciója nyomán
42.  A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen (1920-1944)
43.  A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig : Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről
44.  Hasznos emlékeztető a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 70. évfordulója alkalmából
45.  Hatvani István (1718-1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője
46.  Határesetek - közelítő távolodók : Ignotus, Krúdy, Füst Milán és Karinthy : kiteregetés - a magyar pszichoanalitikus centrifugából
47.  Hivatkozások nélkül : Békésy György és Halm Tibor A magyar repülő- és űrorvostan történetében
48.  A hosszú-QT-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története
49.  Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid élettanprofesszor, modern rendszerélettani szemlélet egyik hazai úttörője
50.  Ignac Semmelweis: infection control, statistical analysis and quality control = Semmelweis Igác: infekciókontroll, statisztikai analízis és minőség ellenőrzés

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 4 >>