Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 4 >>
101.  Az orvosegyesületek politikai szerepe a 20. század elején
102.  Az Orvosi Hetilap újjáélesztése és a budapesti Centenáris Orvosi Nagyhét (1948) : Fazekas Lajos (1915-1973) emlékezete
103.  Az orvoslás információtörténetéhez
104.  Patikus dinasztiák története
105.  A Pax Corporis, a fogorvos szemével
106.  Pedro de Illanes and a field hospital to be established in Hungary during the Long Turkish War (1593-1606) = Pedro de Illanes és kísérlet egy tábori ispotály létrehozására a tizenöt éves háború idő...
107.  "Die Pflanzschule der Wissenschaften und guten Sitten" Beiträge zur Mentalitätsgeschichte der Göttinger Studenten
108.  Pierre Fauchard paradigmaváltása a fogászatban, esettanulmányai
109.  A pitvarlebegés áttekintő története
110.  Prof. Dr. György (Georg) Romhányi (1905-1991) als charismatische Persönlichkeit, Wissenschaftler und Lehrer = George (György) Romhányi (1905-1991) Professor, enthusiastic teacher of human pathology...
111.  Prostitúció és pedofília a Bizánci Birodalomban (324-1453)
112.  Pszichoanalitikus egyesületek és tagjaik a II. világháború előtti Magyarországon
113.  Pszichoanalitikus megjegyzések a bűn problémaköréhez
114.  The Reception of Psychoanalysis in Hungarian Journals and among Hungarian Writers in the First Four Decades of the 20th Century = A pszichoanalízis magyar recepciója magyar szerzőktől a 20. század ...
115.  "Recipe földi bozza magott." 16. századi latin nyelvű recipék magyar növény- és betegségnevekkel
116.  Revolution and repression of the Budapest University of Medicine in 1956 = Forradalom és megtorlás a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1956-ban
117.  "The roar of cannons and the smell of gunpowder" Power and Exclusion in Early Accounts on the History of the Psychoanalytic Movement = "Ágyúdörgés és puskapor". Hatalom és kizárás a pszichoanalitik...
118.  The role of animal experiments conducted by Ignaz Philipp Semmelweis in the elucidation of puerperal fever
119.  Salamon Henrik emlékezete, születésének 150-ik évfordulójára
120.  Samuel Schvartz (1701-1749) kolozsvári patikus és "jeles ember" halotti kártyája
121.  Schultheisz Emil emlékére (1923-2014)
122.  Schwartz Fülöp emlékezete (1894-1977)
123.  A Semmelweis család eredete és története
124.  Semmelweis erdélyi tanítványa: Maizner János szülészprofesszor
125.  Semmelweis Ignác és a magyar orvosi nyelv
126.  Semmelweis nyomtatásban megjelent önálló művei
127.  Semmelweis üzenete a mai magyar egészségügynek
128.  A "Semmelweis-kutatás" története
129.  A "stockholmi levél" : adalékok Békésy György magyarországi kapcsolataihoz
130.  A szabadgyök-kutatás évtizedei és magyar vonatkozásai
131.  Szegedi Kőrös Gáspár (1525k-1563) - az első dokumentáltan sikeres magyar méhdaganat-kezelő orvos
132.  A szerencse vagy a véletlen szerepe az orvostudományi kutatások történetében
133.  Szexuális beavatási szertartások, szexuális kapcsolatok alakulásának történetéből
134.  A szexuális egészség és jogok humanista felfogásának alakulása
135.  A számok szerepe antik orvosi elképzelésekben
136.  A szív az iszlámban
137.  Szívtrombózis, Tihany : Szabó Lőrinc infarktusélménye
138.  Teratogén tényezők és hatásaik az ókori világban
139.  Thoéris, a várandós nők és anyák védelmezője
140.  Thymus, Mentha és Salvia fajok népgyógyászati adatai a Homoród-völgyéből
141.  A tiszta ivóvíz ügyének megjelenése néhány dualizmuskori egészség- és járványügyi ismeretterjesztő kiadványban és hatósági dokumentumban
142.  Tisztaság, egészség, betegség és lakhatási viszonyok kolóniában élő munkásoknál
143.  Titkok és titkolózások a pszichoanalízis történetében
144.  A tradicionális kínai és az európai koncepciók egyidejű alkalmazása a japán orvostudományban és anatómiában
145.  Das tragische Leben der deutschen Chemikerin und Pazifistin Clara Immerwahr (1870-1915) im Spannungsfeld von Wissenschaft und Giftgaskrieg
146.  A tuberkulózis elleni társadalmi mozgalom Magyarországon
147.  A tudományos forradalom orvostörténeti vonatkozásai
148.  Táblázatokba zárt tudás? : az orvosi tudásszervezés gyakorlatai a 18. században
149.  A társadalomlélektan varázsa : fejezetek Hermann Broch társadalomlélektanából 1993-2014
150.  Tébolydák Magyarországon a kiegyezés után

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 4 >>