Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 4 >>
51.  A hosszú-QT-szindróma és a torsades de pointes kamrai tachycardia története
52.  Húsz éve távozott az élők sorából Dr. Kovách Arisztid élettanprofesszor, modern rendszerélettani szemlélet egyik hazai úttörője
53.  Ignac Semmelweis: infection control, statistical analysis and quality control = Semmelweis Igác: infekciókontroll, statisztikai analízis és minőség ellenőrzés
54.  In memoriam an Prof. Dr. med Károly Méhes (1936-2007)
55.  In memoriam of Kázmér Jobst (1924-2016)
56.  Initiation and Death in Becoming a Doctor = Beavatási jelenségek és a halál az orvossá válás során
57.  Az izgalom biológiája : Selye János és a stresszelmélet dimenziója
58.  Johannes Saltzmann, der Stadtarzt von Hermannstadt, ließ 1510 in Wien seine Pest-Ordnung drucken
59.  A jódmentes szintetikus amiodaron-kongéner dronedaron odüsszeája: az antiarrhythmiás gyógyszerfejlesztés szürke fejezete
60.  A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) Etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége
61.  Kiegészítő adatok a budapesti Semmelweis-szoborcsoport történetéhez: koszorúzás (1948) után áttelepítés
62.  A klinikai szülészet kezdetei: Göttingentől Pest-Budáig
63.  Kodolányi János: Suomi : alkotás és betegségélmény Kodolányi útirajzaiban
64.  Kováts Mihály érdemei az orvoslás, és más természettudományok magyar nyelven
65.  A kávé és kultúrájának története
66.  Kínzás vagy gyógyítás : pszichiátria és pszichoanalízis az első világháborúban
67.  Kórházi regulák a XIX. századi Magyarországon
68.  A kő szerepe a mezopotámiai orvoslásban : a sammu pallisu-kő használatának szellemi hátteréhez
69.  Közegészségügyi kérdések XVIII. századi (jog)források tükrében
70.  A középkori betegápolás történtének egy fejezete: a johanniták rodoszi kórháza
71.  A középkori szerb orvoslás emlékei
72.  Lajos Nagy: the "Man in Revolt" against Psychoanalysis, and a "Man Fleeing" from and into the psychoanalytic spell The Patient and Confessor : 1. r.
73.  A leningrádi blokád történetének orvosi aspektusai
74.  A leányság, a házasélet és a terhesség moldvai csángóknál
75.  A lélek betegségeinek reprezentációi a magyar nyelvű orvosi irodalomban, 1770-1820
76.  A lőtt sebek orvoslása a 16. századi orvosi szakirodalomban - és a gyakorlatban
77.  A lövészárok higiéniája : a frontvonal közegészségügyének vizsgálata első világháborús hadi naplók alapján
78.  Magyar egészségügyi hatósági igazgatás szervezeti modelljei a XVIII. századtól napjainkig
79.  A magyar gyógyszerészet rövid története : a felvidéki Lévai járás gyógyszerészetének története
80.  A magyar orvosok és természetvizsgálók 1844-ben Kolozsváron tartott, ötödik vándorgyűléséről
81.  A Magyar Orvostörténeti Társasági élet története
82.  Magyarországi gyógyszerészek és üzleteik a 18. század végén : az 1786. évi patikavizitációk tanulságai
83.  "Magyarul írtam, mert magyar létemre azt tenni kötelességem volt"
84.  Megjegyzések az ephesosi orvosi versenyfeliratokhoz
85.  Megyei járványügyi intézményrendszerek az 1831. évi kolerajárvány idején, Baranya és Tolna példáján
86.  Mi történt? Mikor történt? Hogyan történt? Megtörtént? (Pszichoanalízis) történet - tény és/vagy dokumentum: levelezés versus emlékezet
87.  "Mint futótűz terjedt el a hír?" Naplójegyzetek a kolozsvári magyar orvosi kar Marosvásárhelyre költöztetését megelőző hónapokból
88.  A mágikus test. Egészség és gyógyítás az ókori Egyiptomban (Szeged, 2014. május 9. - 2014. december 31.) Forgatókönyv.
89.  Mágikus-szakrális elemek a fog- és szájbetegségek hagyományos (népi) gyógyításában Magyarországon
90.  Még egyszer a nagyváradi patikák kezdeteiről
91.  Mérföldkövek a transzfuziológia történetében
92.  Nagy ellenfeleink - az apró "húsevők" : a kórházi fertőzések történetének alakulása a XXI. század második évtizedében
93.  Neves székelyföldi orvosok élete és tevékenysége
94.  Néhány adat a Szlovenszkói Gyógyszerészek Egyesületének történetéhez
95.  Németh László: Hipertónia napló
96.  Népi gyógynövény-ismereti kutatások a kolostori gyógyászatban és Erdélyben (2007-2010)
97.  A népi gyógyítás és kutatásának néhány kérdése Siklód példáján
98.  A népi orvoslás és az alternatív gyógymódok kapcsolata
99.  Az orthodontia története
100.  Orvos a történelem útvesztőiben : Horváth Béla szemész professzor életrajzi adattára és életútleírása

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 4 >>