Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 >>
51.  A kerti szőlő (Vitis vinifera L.) Etnobotanikai, gyógyszerésztörténeti és gyógyászati jelentősége
52.  Kiegészítő adatok a budapesti Semmelweis-szoborcsoport történetéhez: koszorúzás (1948) után áttelepítés
53.  A klinikai szülészet kezdetei: Göttingentől Pest-Budáig
54.  Kodolányi János: Suomi : alkotás és betegségélmény Kodolányi útirajzaiban
55.  Kováts Mihály érdemei az orvoslás, és más természettudományok magyar nyelven
56.  A kávé és kultúrájának története
57.  Kínzás vagy gyógyítás : pszichiátria és pszichoanalízis az első világháborúban
58.  Kórházi regulák a XIX. századi Magyarországon
59.  A kő szerepe a mezopotámiai orvoslásban : a sammu pallisu-kő használatának szellemi hátteréhez
60.  Közegészségügyi kérdések XVIII. századi (jog)források tükrében
61.  A középkori betegápolás történtének egy fejezete: a johanniták rodoszi kórháza
62.  A középkori szerb orvoslás emlékei
63.  A leningrádi blokád történetének orvosi aspektusai
64.  A leányság, a házasélet és a terhesség moldvai csángóknál
65.  A lélek betegségeinek reprezentációi a magyar nyelvű orvosi irodalomban, 1770-1820
66.  A lövészárok higiéniája : a frontvonal közegészségügyének vizsgálata első világháborús hadi naplók alapján
67.  Magyar egészségügyi hatósági igazgatás szervezeti modelljei a XVIII. századtól napjainkig
68.  A magyar orvosok és természetvizsgálók 1844-ben Kolozsváron tartott, ötödik vándorgyűléséről
69.  A Magyar Orvostörténeti Társasági élet története
70.  Magyarországi gyógyszerészek és üzleteik a 18. század végén : az 1786. évi patikavizitációk tanulságai
71.  "Magyarul írtam, mert magyar létemre azt tenni kötelességem volt"
72.  Megjegyzések az ephesosi orvosi versenyfeliratokhoz
73.  Megyei járványügyi intézményrendszerek az 1831. évi kolerajárvány idején, Baranya és Tolna példáján
74.  Mágikus-szakrális elemek a fog- és szájbetegségek hagyományos (népi) gyógyításában Magyarországon
75.  Mérföldkövek a transzfuziológia történetében
76.  Nagy ellenfeleink - az apró "húsevők" : a kórházi fertőzések történetének alakulása a XXI. század második évtizedében
77.  Neves székelyföldi orvosok élete és tevékenysége
78.  Néhány adat a Szlovenszkói Gyógyszerészek Egyesületének történetéhez
79.  Németh László: Hipertónia napló
80.  Népi gyógynövény-ismereti kutatások a kolostori gyógyászatban és Erdélyben (2007-2010)
81.  A népi gyógyítás és kutatásának néhány kérdése Siklód példáján
82.  A népi orvoslás és az alternatív gyógymódok kapcsolata
83.  Az orthodontia története
84.  Orvos a történelem útvesztőiben : Horváth Béla szemész professzor életrajzi adattára és életútleírása
85.  Az orvosegyesületek politikai szerepe a 20. század elején
86.  Az Orvosi Hetilap újjáélesztése és a budapesti Centenáris Orvosi Nagyhét (1948) : Fazekas Lajos (1915-1973) emlékezete
87.  Az orvoslás információtörténetéhez
88.  Patikus dinasztiák története
89.  A Pax Corporis, a fogorvos szemével
90.  Pedro de Illanes and a field hospital to be established in Hungary during the Long Turkish War (1593-1606) = Pedro de Illanes és kísérlet egy tábori ispotály létrehozására a tizenöt éves háború idő...
91.  "Die Pflanzschule der Wissenschaften und guten Sitten" Beiträge zur Mentalitätsgeschichte der Göttinger Studenten
92.  Pierre Fauchard paradigmaváltása a fogászatban, esettanulmányai
93.  A pitvarlebegés áttekintő története
94.  Prof. Dr. György (Georg) Romhányi (1905-1991) als charismatische Persönlichkeit, Wissenschaftler und Lehrer = George (György) Romhányi (1905-1991) Professor, enthusiastic teacher of human pathology...
95.  Prostitúció és pedofília a Bizánci Birodalomban (324-1453)
96.  Pszichoanalitikus megjegyzések a bűn problémaköréhez
97.  The Reception of Psychoanalysis in Hungarian Journals and among Hungarian Writers in the First Four Decades of the 20th Century = A pszichoanalízis magyar recepciója magyar szerzőktől a 20. század ...
98.  "Recipe földi bozza magott." 16. századi latin nyelvű recipék magyar növény- és betegségnevekkel
99.  Revolution and repression of the Budapest University of Medicine in 1956 = Forradalom és megtorlás a Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1956-ban
100.  "The roar of cannons and the smell of gunpowder" Power and Exclusion in Early Accounts on the History of the Psychoanalytic Movement = "Ágyúdörgés és puskapor". Hatalom és kizárás a pszichoanalitik...

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 >>