Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Kaleidoscope - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 >>

1.  Az 1831. évi baranyai kolerahalandóság egyes demográfiai, társadalmi és földrajzi vonatkozásai
2.  60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
3.  Az abortusz megítélése az antik világban
4.  Adalékok Ferenczi Klinikai Naplója két szereplőjének beazonosításához
5.  Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
6.  Adatok az orvostörténelem egyetemi oktatásához Európában és hazánkban
7.  Aki antiszeptikus módszere kidolgozásával megelőzte Listert, Enrico Bottini (1835-1903) olasz sebész
8.  Alkalmazott fogászati műszerek fejlődésének rövid története
9.  Anfänge der wissenschaftlichen Indikation der Bluttransfusion und die Geburtshilfe im 19. Jahrhundert
10.  The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances
11.  Avicenna és a modern farmakognózia
12.  A babona, mint gyulladás
13.  The beauty of the dentistry's tools in the 19th century
14.  Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert = Szifilisz gyógymódok a 16. században
15.  Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája : készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
16.  Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
17.  Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541) : "Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és és meg bakattanak vala"
18.  A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
19.  Bibliai növények mai alkalmazása
20.  A botanika és vegyészet szerepe a túlélésben 1942-ben Leningrádban
21.  A Békés Megyei "Jóltevő Köz-Intézet" megalakulása : társadalmi kezdeményezések a közegészségügy területén
22.  Bőrbetegségek az ókori Mezopotámiában : diagnózis és terápia
23.  A bú, a bánat hatalma és ártalmai : a betegség és hit határán
24.  Case of the Missing Nose = A hiányzó orr esete
25.  A Contergan-tragédia visszhangja a Kádár-korszak sajtójában és szakirodalmában
26.  The Crying Foetus: on the Theory and Methods of Omen Interpretation in the Teratological Series of ancient Mesopotamia = A síró magzat: a torzszületésekkel foglalkozó mezopotámiai ómenek értelmezés...
27.  Csik Lajos (1902 - 1962) orvos-biológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia első kísérleti-örökléstani kutató tagjának életrajzi adattára és életútleírása
28.  Decsy Sámuel (1742-1816): orvos, tudós, lapszerkesztő : vázlat
29.  A "degeneratív" idegrendszeri betegségek felfogása Jendrassik Ernő írásaiban és napjainkban
30.  Demography of the Arab World: Perinatal Mortality, Birth Defects, Consanguinity and Birth Control = Perinatális mortalitás, veleszületett defektusok, vérrokonházasság, születésszabályozás az arab v...
31.  Donáth Tibor 90. születésnapja
32.  Dr. Bányai Sándor, egy kiemelkedő magyar fogorvos élete és munkássága
33.  Egy csapatorvos hétköznapjai az első világháborúban Szemelvények Berde Károly hadinaplóiból
34.  Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet
35.  Egy Escherichia coli járvány és a baktérium pathoadaptációjának története
36.  Egy "nőgyógyászati" varázsgemmáról
37.  Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon : adalékok a hazai fogászat történetéhez
38.  Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről
39.  Európai orvostudomány a 17. században
40.  Fejfájás ellen : gyógyító varázslatok
41.  Fogászati amalgám - avagy meddig él egy axióma az orvostudományban?
42.  "Folyton hibát keresnek e számításban?" : a fővárosi halandóság számítása a városegyesítés évtizedében
43.  Gondolatok Kóczián Géza etnobotanikai munkásságáról
44.  Gyermekcséknek való orvosságok anno 1500 : Váradi Lencsés György (1530-1593), Egész orvosságról való könyv azaz Ars medica rekonstrukciója nyomán
45.  A gyógyszerészhallgatók társadalmi összetétele a Magyar Királyi Pázmány Péter Tudományegyetemen (1920-1944)
46.  A gyógyítás szolgálatában a Barcaságtól Frankóniáig : Paul Francisci orvosi könyvtárának jegyzéke a 18. század elejéről
47.  Hasznos emlékeztető a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvosképzés 70. évfordulója alkalmából
48.  Hatvani István (1718-1786), a debreceni református kollégium tudós tanára, az orvosi statisztika egyik első magyarországi művelője
49.  Határesetek - közelítő távolodók : Ignotus, Krúdy, Füst Milán és Karinthy : kiteregetés - a magyar pszichoanalitikus centrifugából
50.  Hivatkozások nélkül : Békésy György és Halm Tibor A magyar repülő- és űrorvostan történetében

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 >>